איש אחד שמן עומד ליד גן ילדים. יוצאת הגננת ושואלת אותו: "סליחה,אתה מצפה לילד?"
עונה האיש: "לא אני סתם שמן".

 

שני שילשולים הולכים ברחוב, פתאום פוגשים חרא קשה אחד. אז השילשולים אומרים לו:
"משחק אותה קשוח, הא?"