אנחנו משנים פעם אחרונה שם ומוסיפים את שוהם זאת שכתבה סיפור פרידה בעצות לבנות
שבת שלום!