במשחק הזה אתם עוברים שלבים מתחת לים ביער ואפילו בקשת אתם צריכים
לקחת את כל הכוכבים ולהגיע לסוםהשלב!
משחקים עם העכבר!

=========================================
http://games.yo-yoo.co.il/games_play.php?game=2839
========================================