יש אפלקציות כמו לוגוטס מיקמק שאלות ועוד אז כאן יהיה לכם תתשובות למי שקשה לו!!!!!!!!!!!!