כשאלך רק תדעיי זה לא בגללך כבר ניסנו הכל לא הולךךךך מי לקחחחח את האווושר שלנוו ?

——————————————————

——————————————————–