כשאחר יסתנוור מהאור שבעינייך
יטעם את הטעם של
שמך
יחבק וישתיק בשתי ידיו את כל פחדייך
כשאחר יתעורר לצידך
כשאחר יבין
את כוחן של הדמעות
ישבר בצל של בכייך
יתקרב וילחש לך את כל הסודות

כשאחר יאחז בידך

רק אז אני אשבר לאט אצעק בשמך כמעט
כשאחר יתאהב
ויגלה אותך
אחכה רק לך גם אם אהיה לבד
כי אינני יכול אינני יכול בלעדייך

כשאחר יקנא לך מרוב אהבה
לאט ישתנה בשבילך
יכאיב לעצמו כשאת קצת
עצובה
כשאחר יגור בליבך
כשאחר יבקש אז ברגע מתוק
רק לחיות את חייו
לצידך
אז אני אתפרק לבד וקצת רחוק
כשאחר יזדקן לצידך

רק אז אני
אשבר…

http://www.youtube.com/watch?v=FbJAf-Ozd0s