לפעמים בקשתי הכוונה
שתתן לי עוד עצה טובה או
רק תמונה
והייתי שוב מוצא עצמי בשאלה
שאין לה תשובה
והלב שלי עבר ימים

שבהם כבר לא ידעתי מה קורה בפנים
מנסה להתגבר עכשיו על מכשולים
דרך
צליל המנגינה הישנה

וכשאבא לא היה יכול לדבר איתי
הייתי אז שומר הכל

בתוך חדר שגם ככה לא היה גדול
איך הייתי מסתגר בורח מהכל

והלב שלי
עבר שנים
שסוחבות איתי יחדיו את כל הסיפורים
מנסה להתחזק מכל המחסומים

דרך צליל המנגינה הישנה

וכשאבא לא היה יכול לדבר איתי
הייתי אז
שומר הכל
בתוך חדר שגם ככה לא היה גדול
איך הייתי מסתגר בורח מהכל

כשהזמן חלף לו ועבר
זיכרון חזק אצלי בראש תמיד נשאר
איך הייתי מול
מראה עומד לבד ושר
שירים של אהבה

וכשאבא לא היה יכול לדבר איתי

הייתי אז שומר הכל
בתוך חדר שגם ככה לא היה גדול
איך הייתי מסתגר בורח
מהכל

http://www.youtube.com/watch?v=vBWnj-Qiaco