אולי הלילה
אני ואת סתם נרקוד ונצחק
נשתולל
עד הבוקר
אולי הלילה אני ואת
רק אני ואת
סתם אני ואת

בשעה
שכולם ישנים
מנסה להבין מה קורה לי הלילה
מחפש למצוא לי סימנים
אולי את ההיא או סימן מלמעלה
וזורם וזורם וזורם
עד שיקח אותי הזמן שלאן יקח

ונושם והוזה והולך
האם אליך זה מושך אותי עד לכאן

אולי הלילה

אני ואת סתם נרקוד ונצחק
נשתולל עד הבוקר
אולי הלילה אני ואת
רק
אני ואת
סתם אני ואת
אולי הלילה
אני ואת סתם נרקוד ונצחק
נשתולל עד
הבוקר
אולי הלילה אני ואת
רק אני ואת
סתם אני ואת

תמיד רציתי
להבין מה יקרה
כשהזמן יתקתק לי בדלת
ונצא לעוד לילה שמזמין
גם אותך גם
אותי אל שמיים ותכלת
וזורם וזורם וזורם
עד שיקח אותי הזמן שלאן יקח

ונושם והוזה והולך
האם אליך זה מושך אותי עד לכאן

אולי הלילה

אני ואת סתם נרקוד ונצחק
נשתולל עד הבוקר
אולי הלילה אני ואת
רק
אני ואת
סתם אני ואת
אולי הלילה
אני ואת סתם נרקוד ונצחק
נשתולל עד
הבוקר
אולי הלילה אני ואת
רק אני ואת
סתם אני ואת
=====================================================

======================================================