פה נשים לכם מילים של שירים ותשיר עצמו וכך תוכלו לשים תשיר ולדעת תמילים !