הפעם יש לפאפא המבורגריה אתם מכינים המבורגרים תכינו לפי הזמן!
משחקים עם העכבר!
http://yaz.net-games.co.il/papas-burgeria.html