במשחק הזה בצבע הכתום זה טיפול ובצהוב זה משימה במשימות אתם צריכים לעשות משימות

למשל לכבות שרפות ובטיפול שיינים זה קשה אתם צריכים לבדוק במארה ואז להתחיל בטיפול מקווה שתצליכו מנוי מילר!

http://www.shockwave.com/gamelanding/glennmartin.jsp