במשחק הזה אתם צריכים לטפל בחיות: להאכיל אותם לשחק איתם ולצלם אותם אפילו לקנות להם דברים
משחקים עם העכבר!

==============================================
http://www.myfirsthomepage.co.il/mfhp/games/qgame79.htm
=============================================