במשחק הזה  אתם צריכים  להרוג את התרנגול ולבשל אותו בזמן

אני מזהירה המשחק הזה יהפוך אותכם לצמחוניים מנוי מילר!!

http://features.peta.org/CookingMama/Index.asp