במשחק הזה אתם צריכים  להתנשק במשרד בלחיצת העכבר בלי שהבוס רואה כשהוא מדבר

בטלפון אתם יכולים ללחוץ מנוי מילר!

הוראות: משחקים בלחיצת העכבר!

http://www.yo-yoo.co.il/girls/games_play.php?game=561