במשחק הזה אתם צריכים למצוא את כל המוצרים המצוירים למטה לפי הזמן בהצלחה מנוי מילר!

http://games.yo-yoo.co.il/games_play.php?game=3027