במשחק הזה אתם מלצרים בחניון יגיעו מכוניות אתם צרכים לגשת אליהם למטה יהיה תהזמנה
ותראה תהזמנה אחר כך תלך לשף תגיד לו מה להכין תיקח תמנה ותגיש למכונית !
משחקים עם העכבר!

===================================================
http://www.bish.co.il/play/דינר-העיר-הגדולה
=====================================================