במשחק הזה אתם צרכים להסתובב בבית רוחות להיכנס לחדרים להיעזר מהשדים והמפלצות ולהביא למפלצות הטובות את מה שהם רוצים ואת המפלצת הירוקה אתם לא צריכים להביא לה את המיטה אתם צריכים לקחת את המפלצת אל המיטה!!מנוי מילר!!!

 

http://www.fgames.co.il/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99-%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%A9/612/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA